سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
معماری
خانه / آموزشی / روح و اثبات وجود و بقاء روح ( در زمان حیات و پس از مرگ )

روح و اثبات وجود و بقاء روح ( در زمان حیات و پس از مرگ )

روح و اثبات وجود و بقاء روح

روح و اثبات وجود و بقاء روح

اثبات وجود و بقاء روح

 

روح : حدود یک قرن است که علم روحی جدید در جهان مادی پای به عرصه وجود نهاده و حیات خود را به جهانیان اثبات کرده و جزو علوم معتبر علمی نیز درآمده است

گفتگو و بحث علم روحی جدید تنها اثبات و وجود روح نیست و قصد ندارد فقط بقای آن را به افراد ناباور ثابت کند

بلکه گامهای موثر و مثبتی درباره سایر علوم به ویژه معالجات امراض روحی و پرده برداری از قسمتهای بسیار کوچک از اسرار طبیعت برداشته است

به طوری که ویژگی های علم روحی جدید را می توان به قسمت های زیر تقسیم کرد:

1

اثبات وجود بقای روح در زمان حیات و پس از مرگ که امروزه با عکسبرداری و قالب گیری از جسم تجسد یافته ارواح و تماس مستقیم با آنان به صورت های مختلف به ثبوت رسیده و هیچگونه جای شبهه ای جهت افراد مطلع جهان بر جای نگذارد.

2

اکثر بیماری های عصبی و روحی را می توان با استفاده از علم روحی معالجه کرد.

3

پی بردن به ریشه ناراحتی های روانی از طریقه خوابهای روحی و یا مغناطیسی (که شاخه بسیار کوچکی از علم روحی محسوب می شوند) و با رهانیدن افراد از ناراحتی های روحی تا به امروز اشخاص زیادی در جهان از ناراحتی های درونی رهائی یافته اند.

4

امروز با استفاده از این علم پزشکان توانسته اند بیماران خود را با هیپنوتیزم جراحی کنند

به نحوی که بیمار در مدت زمان عمل هیچگونه دردی را حس نکند و یا زایمانهای طبیعی و بی درد هیپنوتیزمی جزء همین رشته و از کمک های روحی سرچشمه می گیرد.

5

با اثبات وجود و بقای روح در زمان حیات و پس از مرگ اکثر افراد آگاه در طرز زندگانی جسمانی خود تجدید نظر کرده

و در بهبود رفتار فردی و اجتماعی خود خواهند کوشید.پس از پی بردن قطعی به وجود و بقای روح از کرده های بد خود دست بر می دارند

و به راه درست و حقیقت روی خواهند آورد.

6

علم روحی جدید به اثبات رسانیده که روح در وجود هریک از افراد بشر و یا موجودات زنده وجود دارد ولی روح به جهت نفوذ و وارد شدن به توسعه جسم مادی احتیاج به رابطی دارد تا این پیوستگی بتواند بین روح و جسم برقرار شود.

این رابط (تن پوش) یا جسم ثانی یا اثیری یا قالب مثالی بشر است که در اصل وجود دوم موجودات عالم بشمار می رود.

این جسم تقریبا بدون وزن و حجم است و با سرعت غیرقابل تصور می تواند از هر چیزی به راحتی بگذرد و یا در آن نفوذ کند.

متخصصین روحی قادرند با ایجاد خواب های روحی و یا مصنوعی جسم مادی را در خلسه

و جسم دوم یا اثیری را از محلی به جایی دوردست یا کشوری دیگر روانه کنند و در آن واحد از اتفاقات و حرکات آن محل آگاه شوند.

7

این علم وجود ضمیر ناخودآگاه و یا ضمیر باطن بشر را به اثبات رسانده و مشخص کرده است

که بشر دارای دو ضمیر کاملا متمایز نسبت به هم است که یکی از آن ضمیر آگاه و دیگری ضمیر ناخودآگاه می باشد.
ضمیر آگاه در اختیار افراد بشر است و آگاهی های زمان ما را می رساند

و پس از مدتی آگاهی ها را به ناخودآگاه تحویل داده و خود اطلاعات جدیدتری را در خود نگه می دارد

ولی ضمیر ناخودآگاه به طور دلخواه در اختیار بشر نبوده و از درک قدرت عادی جسمانی خارج است

و کلیه نیروها و آگاهی های آن در دست تن پوش و یا جسم اثیری است که در حقیقت این جسم مرکز استقرار و زندگانی روح بشر می باشد.

8

این علم به اثبات رسانیده است که این مخ در جمجمه بشر قرار دارد توسط عقل که در تن پوش است کنترل و هدایت می شود

و در صورت صدمه دیدن مغز هرگز قدرت تعقل بشر به طور کامل از بین نخواهد رفت.

فرضا اگر در اثر سانحه یا تصادفی اعمال قسمتی از مغز یا مخ که مربوط به آگاهی های شخصی است از بین برود

و متوقف شود این شخص قادر خواهد بود برخی از خاطرات گذشته را به یاد بیاورد.

این عمل فیزیکی ثابت می کند که مخ تابع عقل است و این توده خاکستری در بدن بشر قدرت فکری مطلق او نیست

بلکه فقط وظیفه آن تحریک و کنترل سلسله اعصاب در بدن است.

9

روح شناسان و دانشمندان روحی جهان با تماسهای مکرری که با ارواح برقرار کرده اند تا به حال موفق شده اند اطلاعات بسیار ضعیف و

ناچیزی را از جهان روحی پس از مرگ به دست آورند

و ضمنا دریافته اند که رابطه ارتقاء به جهان های روحی پس از مرگ چه نسبتی با زمان حیات آنان را دارد دلیل رسیدن گروهی از افراد بشر پس از مرگ به جهان های روحی بالاتر را جویا شده اند

و کلیه ارواح در پاسخ آنان اظهار داشته اند که اعمال نیک و بدی را که بشر در زمان حیات خود به طور ارادی انجام می دهند

در حالت رسیدن به جهان های روحی بالاتر بسیار مؤثر است

و بر مبنای خوبی و بدی های اعمال آنان طبقه بندی های روحی در جهان های ارواح صورت می پذیرد.

10

علم روحی جدید علت خوابیدن و دلیل خواب دیدن را بطور کامل و واضح مشخص کرده

و چگونگی به وجود آمدن این گونه حالات مختلف را در بدن بیان داشته اند.

همانطوریکه در بخش مربوط به خود به طور کامل بیان خواهد شد،

روح در زمان حیات مادی قادر نخواهد بود برای همیشه با جسم همراه باشد

زیرا حضور روح در جسم بشر در زمان حیات مادی به صورت وابستگی و دستوری است

لذا هرگاه روح فرصت مناسبی بدست آورد مایل خواهد بود

که جسم را رها کرده و برای کسب انرژی با جسم اثیری

به عالم اصلی خود که همان عالم روحی است رهسپار شود.

بهترین فرصت مناسب جهت انجام این عمل همان زمان خواب است

که بتواند جسم را در جهان مادی رها کرده و خود به عالم روحی حرکت کند.

درضمن حرکت و یا در زمان توقف در آن عالم مشاهداتی نیز دارد

که کلیه آنها در ضمیر ناخودآگاه وی ثبت

و ضبط می شود و به همین دلیل است که به هیچ وجه

قادر نیستیم کلیه خوابهایی را که در طول شب می بینیم به یاد آوریم

(طبق گفته دانشمندان انسان در زمان خواب میلیون ها خواب می بیند ولی فقط ممکن است قسمتهای کوچکی را به یاد آورد.)

مگر آنکه در زمان خواب دیدن به دلایلی از خواب بیدار شویم

که در آن صورت تقریبا قسمت هایی از آن در ضمیر آگاه ما به جای می ماند

وگرنه ضمیر آگاه تمام مشاهدات خود را در خواب تحویل ضمیر ناخودآگاه می دهد

و چیزی از خوابها به یادمان نخواهد ماند

البته در شرایط بخصوصی مشاهدات خواب با ضمیر آگاه انجام می پذیرد

و در آن باقی می ماند و به ضمیر ناخودآگاه سپرده می شود.

(همانطور که خداوند در قرآن سوره زمر آیه 42 میفرماید.در پایان مبحث تفسیر آیه را خواهیم گذاشت)

خوابیدن بشر یعنی خروج روح از جسم و اختلافش با مرگ در این است

که در زمان مرگ رشته های نورانی(کابل ها) یا رشته های نقره ای یا رشته های حیات بین تن پوش

و جسم مادی به طور کلی پاره می شوند ولی در خواب این رشته ها که

قادرند تا بی نهایت امتداد یابند از هم گسیخته نمی شوند.

از زمان پیدایش بشر تا ظهور تمدنها در جهان اطلاعات کامل

و جامعی در دست نیست ولی از زمانی که قبایل مختلف گرد هم جمع آمدند

اعتقاد به وجود ارواح نیز در بین آنان رایج بوده و

داستان های بومی بسیاری در بین قبایل مختلف جهان بوجود آمد

که اکثرا آنان سینه به سینه به نسل دیگر انتقال یافتند.

در کتابهای بسیار قدیمی و دست نوشته های برخی ملل مختلف ثبت شده

که اکثرا به صورت پراکنده به چشم می خورند

ولی از زمانی که ادیان الهی در جهان ریشه گرفتند وجود

و بقای روح و زندگانی پس از مرگ بر همگان مسلم شد

و از آن زمان تا کنون علما و دانشمندان روحی همگان درصدد یافتن روش

و طریقه ای علمی بودند تا بهتر بتوانند وجود روح را به کلیه افراد جهان ثابت بنمایند.

در ایران نیز پیش تازان بسیاری در این رشته کوشیده اند

و افراد زیادی نیز بوده اند که به علوم و قدرتهای ماوراءالطبیعه

در آن زمان تسلط کامل داشته اند به طوری که به رغم پیشرفت هنوز

کسی نتوانسته بر آن اسرار دست یابد برای نمونه می توان از

المقنع نام برد که شبها خود در دل چاهی فرو می رفت

و از آن چاه ماه بزرگی را به آسمان میفرستاد که شبها همگان به وضوح قادر به دیدن آن بودند.

در گذشته عرفا و شعرای بسیاری بوده اند که به وجود و قدرتهای روح پی برده بودند.

با توجه به اینکه در گذشته دانش روح شناسی از کشور ما ایران سرچشمه گرفته

و وجود روح قرن ها پیش به بشریت اعلام شده

ولی متأسفانه امروزه اینگونه علوم در کشورهای اروپایی و آمریکا پیشرفت بسیاری کرده است

و روزبروز رونق فراوانتری نیز می یابد و توسط عالمان

و اساتید این علوم اطلاعات

و پدیده های جدیدتری بدست می آیند

و در اختیار علاقمندان به وجود روح در جهان قرار می گیرند.

 

امروزه در اکثر کشورهای مترقی جهان مراکز علوم تحقیقاتی روحی

و ماوراءالطبیعه دایر شده که درهای آن بر روی همگان باز است

و هر کس می تواند مشاهدات و اطلاعات از فهم و درک خود را در آنجا ابراز داشته

و در صورت جدید بودن این حالت آنرا به ثبت برساند

و مسئولین که اکثرا از اساتید روح شناسی هستند گفته ها

و مشاهدات افراد مختلف را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهند

و حتی کسانی که به وجود و بقای روح معتقد نیستند می توانند با

مراجعه به این مراکز آثاری از پدیده های روحی مشاهده کنند

تا از گمراهی بدر آیند.

روح همواره در تمامی نقاط عالم وجود داشته و دارد و خوانندگان محترم باید بدانند که هریک از افراد بشر دارای روح نگهبانی می باشند که ناظر بر اعمال آنهاست و در بعضی مواقع آنان را از گزند بلیات نیز دور نگه خواهد داشت.(موکل)

گروهی از افراد می گویند مگر ممکن است روح کسی که سالیان پیش فوت کرده

و تمام جسمش پوسیده

و به خاک تبدیل شده توسط افراد بشر تجسد یافته و در مجلسی حاضر شود؟

در جواب این سوالات باید گفت:بلی روح (که بعد از مرگ) از قید وبند این جسم مادی راحت شده اکنون به

راحتی قادر است که با دیگران تماس برقرار کند

و برنامه ریزی برای چنین تماس هایی را باید بشر پایه گذاری بنماید نه ارواح.

 

ترتیب برقراری ارتباط با ارواح بسیار ساده است

و با ابتدایی ترین وسایل مثل یک مداد و کاغذ در شرایط متناسب قادر خواهیم بود

به سادگی این تماس را برقرار نماییم.(که در آموزش های آینده به طور کامل به این موضوع می پردازیم.)

وظیفه هر انسان است که در صورت موفقیت به برقراری تماس با ارواح،

چگونگی و نحوه ی تماس را به دیگران نیز بیاموزد

چون با این عمل خود یقینا توانسته ضمن راهنمایی افراد ناآگاه و گمراه آنان را

در راه رسیدن به سرمنزل که همان شناخت حقیقت حیات است هدایت کند.

تفسیر آیه42 سوره زمر:

خداوند در آیه ی 42 سوره ی زمر می فرماید: ﴿اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها وَ الَّتی‏ لَمْ تَمُتْ فی‏ مَنامِها فَیُمْسِکُ الَّتی‏ قَضى‏ عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْرى‏ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ﴾

براى اینکه روشن سازد همه چیز انسانها و از جمله حیات و مرگشان به دست خدا است مى گوید: خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى کند (اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها).

((و ارواحى را که نمرده اند نیز به هنگام خواب مى گیرد)) (وَ الَّتی‏ لَمْ تَمُتْ فی‏ مَنامِها).

و به این ترتیب «خواب» برادر «مرگ» است و شکل ضعیفى از آن ، چرا که رابطه روح با جسم به هنگام خواب به حداقل مى رسد و بسیارى از پیوندهاى این دو قطع مى شود.

بعد مى افزاید: «ارواح کسانى را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه مى دارد»

«به گونه اى که هرگز از خواب بیدار نمى شوند» و ارواح دیگرى را که فرمان ادامه حیاتشان داده به بدنهایشان باز مى گرداند تا سرآمد معینى (فَیُمْسِکُ الَّتی‏ قَضى‏ عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْرى‏ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى).

((آرى در این مسأله آیات و نشانه هاى روشنى است براى کسانى که تفکر مى کنند)) (إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ)

از این آیه امور زیر به خوبى استفاده مى شود:

1 

انسان ترکیبى است از روح و جسم ، روح گوهرى است غیر مادى که ارتباط آن با جسم مایه نور و حیات آن است .

2 

به هنگام مرگ خداوند این رابطه را قطع مى کند، و روح را به عالم ارواح مى برد و به هنگام خواب نیز این روح را مى گیرد،

اما نه آنچنان که رابطه به کلى قطع شود،

بنابراین روح نسبت به بدن داراى سه حالت است :

ارتباط تام (حالت حیات و بیدارى )

ارتباط ناقص( حالت خواب )

قطع ارتباط به طور کامل (حالت مرگ ).

«خواب » چهره ضعیفى از «مرگ» است ، و«مرگ» نمونه کاملى از «خواب

4 

خواب از دلائل استقلال و اصالت روح است ، مخصوصا هنگامى که با رؤیا آنهم رؤیاهاى صادقه توأم باشد این معنى روشنتر مى شود.

بعضى از ارواح هنگامى که در عالم خواب رابطه آنها با جسم ضعیف مى شود گاه به قطع کامل این ارتباط مى انجامد به طورى که صاحبان آنها هرگز بیدار نمى شوند، و اما ارواح دیگر در حال خواب و بیدارى در نوسانند تا فرمان الهى فرا رسد.

توجه به این حقیقت که انسان همه شب به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار مى گیرد درس عبرتى است که اگر در آن بیندیشد براى بیدارى او کافى است .

تمام این امور به دست قدرت خداوند انجام مى گیرد، و اگر در آیات دیگر سخن از قبض روح به دست ملک الموت و فرشتگان مرگ آمده ، به عنوان این است که آنها فرمانبران حق و مجریان اوامر او هستند و تضادى میان این دو وجود ندارد.

به هر حال این که در پایان آیه مى فرماید: «در این موضوع نشانه هاى روشنى است براى کسانى که اندیشه مى کنند منظور نشانه هائى از قدرت خداوند و مسأله مبدأ و معاد و ضعف و ناتوانى انسان در برابر اراده او است .»

به کانال تلگرام ما بپیوندید;

برای ورود به کانال،روی لینک زیر کلیک کنید:

https://Telegram.me/Oloomegharibe

درباره ی mr7

شاید بپسندید

دانلود رایگان

کتاب صوتی رایگان : 21 قانون شکست ناپذیر پول اثر برایان تریسی  پیشنهاد ویژه اول : کلیه محصولات بعلاوه پکیج ها پیشنهاد ویژه دوم : ثبت نام دوره  (روی ادامه نوشته کلیک کنید)

یک دیدگاه

  1. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

پاسخ دادن به hamrahmovie.ir لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 1 =

قالب وردپرس
سبد خرید خالی است!